Przejdź do treści

Synchronizacja Kwantowa

Wrażenia po sesjI
{KILKA SPOŚRÓD SETEK}

CUT_Efekty_4_2
CUT_Efekty_3_2
CUT_Efekty_2_2
CUT_efekty_1_2

CZYM JEST SYNCHRONIZACJA KWANTOWA?

Aby skorzystać z pomocy, nie musisz w nic wierzyć, choć docenianie w życiu aspektu duchowego może okazać się dla Ciebie pomocne. Posługuję się mocą zwaną różnie w różnych kulturach i czasach: energią kosmosu, Mocą Źródła, Mądrością Wszechświata, bożą łaską, chi, maną, praną i na inne sposoby. Energia ta otacza nas zewsząd i tworzy rzeczywistość, jaką znamy oraz tę, która pozostaje dla większości niewidoczna. Istnieje niewyczerpywalne źródło energii, z którego czerpię w procesach, które przeprowadzam. Poniżej metodę tę opisuje mój wybitny Nauczyciel, Jerzy Strączyński.

Na tym najwyższym poziomie uzdrawianie odbywa się za pomocą i w Polu Czystej Świadomości, ponieważ jest ono źródłem najczystszych uporządkowanych i harmonicznych energii. Uzdrowiciel łączy się ze źródłem najczystszego poziomu i to ono, czyli Czysta Świadomość, a nie uzdrowiciel, dokonuje lub wyzwala proces uzdrowienia, również samego uzdrowiciela. W tym sensie zdrowie jest porządkiem (harmonią), a Synchronizacja Kwantowa przywraca go.

Osoby posługujący się tą metodą twierdzą, że jest to uzdrawianie „ze źródła”, to jakby tchnięcie „czystej świadomości” w chore lub zaburzone miejsce w ciele lub umyśle. Sam proces uzdrowienia, często rozłożony w czasie, jest tylko skutkiem ubocznym bycia świadomym Czystej Świadomości. Synchronizacja Kwantowa w przeciwieństwie do innych metod energetycznych, jest procesem, pozwalającym rozwinąć świadomość uzdrowiciela w Czystą Świadomość, dla celów uzdrawiania.